SAIA, n.o.

Študijné a štipendijné možnosti do krajín Ázie

Študentské informačné centrum (ŠIC) pri Žilinskej univerzite v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás v marci srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o formálnej a štúdiu a dostupných štipendiách na semestrálny pobyt, jazykový kurz alebo celé riadne (bakalárske, magisterské i doktorandské) štúdium na univerzitách v ázijských krajinách.

Prezentovať budeme i podmienky a kritériá na uchádzačov a uchádzačky na vyššie uvedené typy pobytov cez štipendijné programy:

  • Akademické mobility - bilaterálne dohody;
  • Národný štipendijný program/NŠP

Podujatie určené študentom/študentkám, doktorandom/doktorandkám, ale aj absolventom a absolventkám stredných/vysokých škôl nielen zo Žiliny a okolia. Svoju účasť môžete potvrdiť aj na Facebooku www.facebook.com/events/858268177549319/.

Posledná aktualizácia: 09.02.2015