SAIA, n.o.

Štúdium a štipendiá v Latinskej Amerike

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Kysucká knižnica v Čadci Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do krajín Latinskej Ameriky. Súčasťou podujatia bude aj beseda s Martinou Garrido, ktorá v Čadci pôsobí ako EVS dobrovoľníčka v KERIC.

Počas informačného seminára sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v 3-6 mesiacov na niektorú z mexických univerzít, ale aj o štipendiách na 1-12-mesačný postgraduálny pobyt, celé doktorandské alebo magisterské štúdium v Mexiku či ročný špecializačný pobyt, resp. ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny.

Umelci získajú informácie, ako požiadať o štipendium na 1-6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela na akademickej, kultúrnej alebo umeleckej inštitúcii, v štúdiu v Mexiku.

Okrem ponuky mexickej vlády bude na programe i možnosť štúdijného pobytu v dĺžke 1 alebo 2 semestre na univerzitách v krajinách ako Brazília, Argentína, Guatemala, Ekvádor, Venezuela, Uruguaj a ďalšie krajiny Strednej a Južnej Ameriky.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín Latinskej Amerike, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvriť aj na Facebook-u https://www.facebook.com/events/431506687001172/

Posledná aktualizácia: 31.12.2014