SAIA, n.o.

Štúdium a výskum do všetkých krajín sveta

SAIA, n .o., Vás srdečne pozýva na informačný seminár Štúdium a výskum do všetkých krajín sveta. Dozviete sa o štipendiách na študijné pobyty, prípravu diplomových a dizertačných prác ako aj aktuálnych uzávierkach.

Kedy: 14. marca (utorok) 2017 o 14:30 hod;

Kde: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica,
Filozofická knižnica, Multifunkčná študovňa, Moyzesova 9

Tešíme sa na vvašu účasť.

Posledná aktualizácia: 10.03.2017