SAIA, n.o.

Štúdium a štipendiá v nemecky hovoriacich krajinách

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Krajská knižnica v Žiline Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do nemecky hovoriacich krajín.

Vítaní sú študenti, absolventi i pedagógovia stredných a vysokých škôl ako aj široká verejnosť so záujmom o štúdium v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj Lichtenštajnsku.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na celý magisterský/doktorandský stupeň sa dozviete 16. 10. 2014.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Poradíme tiež ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, ako a od koho získať pozývací/akceptačný list a tipy k ďalším požadovaným dokumentom.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!


Posledná aktualizácia: 09.10.2014