SAIA, n.o.

ŠTÚDIUM VO SVETE: Ako vypracovať kvalitné podklady k žiadosti o štipendium?

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v spolupráci so SAIA, n. o. pozývajú študentov, doktorandov, pedagógov a výskumníkov na informačné podujatie

ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA: Ako vypracovať kvalitné podklady k žiadosti o štipendium?

Na podujatí si predstavíme: 


AKÉ?
možnosti štipendií a grantov na študijné či výskumné pobyty majú študenti, doktorandi a VŠ pedagógovia,
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

 

Tešíme sa na vás dňa 1. marca (štvrtok) o 10:00 v Kompetenčnom centre JLF UK v Martine.

 

 

Posledná aktualizácia: 26.02.2018