SAIA, n.o.

Sciex-NMSch - Švajčiarsko‐slovenský štipendijný fond a ďalšie ponuky na zahraničné pobyty

PREŠOV

  • SCIEX-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond a ďalšie  aktuálne  štipendijné programy

15. 3. 2011 o 13.00 hod.  v UNIPOCENTRE PU, ul. 17. novembra 13, Prešov

>

BRATISLAVA

  • SCIEX-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond a ďalšie štipendijné programy

16. 3. 2011 o 12.00, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta, Spoločenská miestnosť V2 (oproti bufetu)


Posledná aktualizácia: 11.03.2011