SAIA, n.o.

Týždeň vedy a techniky 2015 so SAIA, n. o.

SAIA, n. o. sa už tradične zapája do Týždňa vedy a techniky. Kampaň, ktorej cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti, bude tento rok prebiehať od 9. do 13. novembra. Už teraz sa ale môžete tešiť na podujatia, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SAIA, n. o. v rôznych slovenských mestách: 


BANSKÁ BYSTRICA

11. 11. 2015 (streda) - Ako získať štipendium cez program CEEPUS

školenie k štipendijnému programu CEEPUS

BRATISLAVA 

12. 11. 2015 (štvrtok) - Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj do sveta!

workshop pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Registrácia na workshop bola z dôvodu naplnenia kapacity uzavretá.

KOŠICE

11. 11. 2015 (streda) - Štipendiá a granty 2016/17 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v zahraničí

seminár pre študentov, absolventov, doktorandov i vysokoškolských pedagógov o možnostiach získať študijné, výskumné a umelecké štipendiá

NITRA

10. 11. 2015 (utorok) - Informačný seminár o štpendiách na výskum v zahraničí

seminár pre doktorandov

11. 11. 2015 (streda) - Štipendijné pobyty v krajinách s románskymi jazykmi

informačný seminár v rámci Dňa románskych jazykov

TRENČÍN

11. 11. 2015 (streda) - Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka

seminár o aktuálnej ponuke štipendií

TRNAVA

12. 11. 2015 (štvrtok) - Informačný seminár o výskume v zahraničí

seminár pre doktorandov

12. 11. 2015 (štvrtok) - Infodeň o štipendiách na štúdium v zahraničí

informačný deň pre študentov 

ZVOLEN

12. 11. 2015 (štvrtok) - Štipendijné možnosti do nemecky hovoriacich krajín

seminár pre študentov, doktorandov, vyučujúcich i výskumníkov

ŽILINA

10. 11. 2015 (utorok) - Čerstvé štipendijné ponuky do zahraničia

informačný seminár pre pedagógov a študentov stredných škôl

10. 11. 2015 (utorok) - Zoznámte sa: štipendijný program CEEPUS

workshop k podávaniu žiadostí cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Posledná aktualizácia: 06.11.2015