SAIA, n.o.

Ulov si svoje ŠTIPENDIUM

SAIA, n. o. v Nitre pozýva všetkých študentov, doktorandov, postdoktorandov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na informačný deň o štipendiách na študijné a výskumné pobyty v zahraničí.

Informačný deň sa uskutoční dňa 6. novembra 2018(v utorok) o 11.00 h na FF UKF v Nitre, Štefánikova  67, učebňa 123

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/584971865255867/

Posledná aktualizácia: 02.11.2018