SAIA, n.o.

USA - štipendijný program Flex na ročný pobyt pre stredoškolákov

Future  Leaders  Exchange  Program (FLEX) je ročný štipendijný program  určený pre stredoškolákov, ktorí chcú stráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na americkej strednej škole. Program FLEX je plne financovaný vládou USA a spravovaný Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) amerického Ministerstva zahraničných vecí.  

 FLEX štipendium poskytuje nasledovné:

  • spiatočnú letenku, 
  • mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a nákup základných osobných potrieb (napr. osobné hygienické potreby), 
  • umiestnenie vo vybranej a preverenej hosťovskej rodine na jeden školský rok, 
  • štúdium na americkej strednej škole, 
  • prípravné školenia pred odjazdom do USA a návratom na Slovensko, 
  • aktivity v mieste pobytu v USA
  • zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s už existujúcim chronickým ochorením)

Viac informácií nájdete na www.granty.saia.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 05.11.2018