SAIA, n.o.

Webinár SAIA: NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM – Krok za krokom k úspešnej žiadosti

Cieľová skupina: študenti VŠ; doktorandi; postdoktorandi

Dátum udalosti: 13. októbra 2020 (utorok)

Čas: 13.00 hod.

Obsah webináru: 

 • NŠP: výšky štipendia, cestovný grant, podmienky
 • Skúsenosti slovenského študenta - štipendistu NŠP zo študijného pobytu
 • Ako pripraviť dokumenty potrebné k žiadosti o štipendium NŠP:
  • motivačný list,
  • odborný program študijného / výskumného / umeleckého  pobytu,
  • odporúčania od vysokoškolských učiteľov (pre študentov) / od školiteľa (pre doktorandov) / od vedúceho pracovníka domáceho pracoviska (pre postdoktorandov), 
  • akceptačný list

Registrácia: TU