SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi

Dátum udalosti: 29. apríla 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru:
- Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty;
- Upravené podmienky pre predkladanie žiadostí NŠP
- Ako sa zaregistrovať a podať žiadosť
- Akceptačný list – ako ho získať

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 24.04.2020