SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA

24.06.2020 Téma: Štipendiá na jazykové kurzy do zahraničia
                            Záznam z webinára

17.06.2020 - Téma: Štipendiá a granty do krajín mimo Európy 
                              Záznam z webinára

10.06.2020 - Téma: Štiepndiá a granty do krajín Európy
                              Záznam z webinára                       

03.06.2020 - Téma: Štipendiá do Rakúska
                              Záznam z webinára                        

27.05.2020 - Téma: Štipendiá do Nemecka
                              Záznam z webinára

20.05.2020 - Téma: Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 
                              Záznam z webinára 

13.05.2020 - Téma: Žiadosť o štipendium NŠP pre študentov VŠ na 1-2 semestre do celého sveta 

06.05.2020 - Téma: Žiadosť o štipendium NŠP pre doktorandov a postdoktorandov 

29.04.2020 - Téma: Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta
                              

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2020