SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, učitelia VŠ

Dátum udalosti: 20. mája 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS - štipendiá na študijné a prednáškové pobyty do krajín strednej a juhovýchodnej Európy a štipendiá na základe medzivládnych dohôd

- Čo je program CEEPUS, aké pobyty podporuje a do ktorých krajín

- kto sa môže uchádzať a ako podať žiadosť

- aký je schvaľovací proces, kedy sú uzávierky a aké sú výšky štipendií

- aké ďalšie štipendiá je možné získať 

 

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 14.05.2020