SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá a granty do krajín mimo Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 17. jún 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru:

- Úvod

- Akademické mobility: štipendiá poskytované na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

- Štipendiá a granty do vybraných krajín mimo Európy (typy pobytov, podmienky, uzávierky)

- Ako vyhľadávať informácie o štipendijných možnostiach v databáze štipendií a grantov

- Podkladové dokumenty k žiadosti o štipendium (motivačný list, odborný program a iné)

 

 Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 11.06.2020