SAIA, n.o.

WEBINÁROVÉ STREDY SO SAIA - TÉMA: ŠTIPENDIÁ DO NEMECKA (DAAD a iné programy)

Cieľová skupina: študenti a absolventi VŠ, doktorandi, učitelia VŠ, výskumní pracovníci, bývalí štipendisti DAAD

Dátum udalosti: 27. mája 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru: 

- Čo je to DAAD + Prehľad štipendií a grantov DAAD pre občanov SR 
- Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD 
- Typy štipendií DAAD: študijné štipendiá, výskumné štipendiá, umelecké štipendiá, letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 
- Ďalšie programy finančne podporované DAAD
- Iné štipendijné programy do Nemecka 

 

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 20.05.2020