SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá do Rakúska (Akcia Rakúsko - Slovensko a iné programy)

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 3. jún 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru: 

- Čo je to Akcia Rakúsko - Slovensko

- Prehľad štipendií a grantov Akcie Rakúsko - Slovensko pre občanov SR 

- Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom Akcia Rakúsko - Slovensko 

- Typy štipendií:

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
  • Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové kurzy 

- Projekty
- Iné štipendijné programy do Rakúska 

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 27.05.2020