SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: štipendiá na letné jazykové kurzy v zahraničí

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 24. jún 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru: Štipendiá na letné jazykové kurzy vo vybraných krajinách v zahraničí 

 Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 17.06.2020