SAIA, n.o.

Prezentácie z webinára

WEBINÁROVÉ STREDY SO SAIA – TÉMA: Žiadosť o štipendium NŠP pre šudentov VŠ na 1 - 2 semestre do celého sveta

13. máj 2020 o 10.00h

Prezentácie k jednotlivým bodom programu: 

- Motivačný list (+ základné informácie o NŠP)

- Odborný program študijného pobytu

- Odporúčania od vysokoškolských učiteľov + Akceptačný list

 

Posledná aktualizácia: 01.06.2020