SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Žiadosť o štipendium NŠP pre doktorandov a postdoktorandov

Cieľová skupina: doktorandi, postdoktorandi

Dátum udalosti: 6. mája 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru: Ako pripraviť dokumenty potrebné k žiadosti o štipendium Národného štipendijného programu SR

- Motivačný list

- Odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu

- Odporúčanie od školiteľa (pre doktorandov) / od vedúceho pracovníka domáceho pracoviska (pre      postdoktorandov) 

- Akceptačný list

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 30.04.2020