SAIA, n.o.

Zahraničná mobilita je príbeh, ktorý si píšeš sám

Informačný seminár v rámci Týždňa knižníc 2017 o programoch SAIA a o možnostiach štúdia v zahraničí so štipendiom.

Kde:  Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T.G. Masaryka 20, Zvolen

Kedy:  14. marca 2017 o 14.00 (utorok)

Tešíme sa na vás:-) Bližšie informácie TU.

Posledná aktualizácia: 06.03.2017