SAIA, n.o.

Žiadosť o štipendium - Ako na to?

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 20. januára 2021 (streda)

Čas: 14:00h

Obsah webináru:

- Programy SAIA
- Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
- Postup pri podávaní žiadosti
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium 

Link na pripojenie: https://bit.ly/3oE65lM

Posledná aktualizácia: 13.01.2021