SAIA, n.o.

Zimné tipy na letné kurzy cudzích jazykov so štipendiom

Študentské informačné centrum (ŠIC) pri Žilinskej univerzite a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách vybraných krajín na letné jazykové kurzy/odborné školy v lete 2015.

Krátkodobé študijné pobyty odporúčame študentom s obavami z odchodu do zahraničia v rámci semestra (napr. kvôli ťažkostiam pri uznávaní predmetov, resp. kreditov alebo hrozba predlžovania štandardnej dĺžky štúdia a následne platenie školného). Kurzy prebiehajú intenzívne, počas ich dĺžky (3/4 týždne, max. 2 mesiace) si ich frekventant zlepší jazykovú úroveň porovnateľne / lepšie ako počas semestrálnej výuky – aj vďaka prítomnosti v cudzom prostredí a domácim lektorom. Zahraničná prijímajúca strana zväčša poskytuje bezplatné ubytko, stravu, kurzovné a v niektorých prípadoch aj ďalšie výdavky ako exkurzie, MHD, vreckové a pod. MŠVVaŠ hradí študentom-štipendistom cestovné náklady na letné jazykové kurzy ako aj náklady na cestu späť.

Týmto spôsobom si štipendisti:

- vyskúšajú štúdium v zahraničí,

- získajú "jazykové sebavedomie",

- nadobudnú užitočné kontakty pre budúci kariérny i osobnostný rast a nezanedbateľné sú aj ďalšie benefity.

Pred i po absolvovaní letného jazykového kurzu môžu štipendisti požiadať o štipendium na 1 alebo 2-semestrálny študijný/výskumný pobyt v rovnakej krajine cez štipendijné programy Akademické mobility – bilaterálne dohody, CEEPUS, Národný štipendijný program.

Podujatie určené pre študentov, doktorandov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen zo Žiliny a okolia. Svoju účasť môžete potvrdiť na https://www.facebook.com/events/590934717719459/

Posledná aktualizácia: 09.12.2014