SAIA, n.o.

ZLEPŠITE SI NEMČINU V RAKÚSKU: ŠTIPENDIÁ NA ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Regionálne pracovisko SAIA, n. o. Košice a Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach vás pozývajú na infrmačný seminár o štipendiách na zahraničné mobility a letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov spoločenských vied, korý sa uskutoční 5.3.2019 o 12:30 v multifunkčnej učebni Filozofickej knižnice, Moyzesova 9 v Košicach.

Posledná aktualizácia: 09.04.2019