SAIA, n.o.

Zoznámte sa: Národný štipendijný program

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár ZOZNÁMTE SA: NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla (streda) 2016 o 13:30 hod.


PROGRAM :
- o ponuke študijných/výskumných pobytov v zahraničí;
- o požadovaných materiáloch a podkladoch;
- o najčastejších chybách pri podávaní žiadosti;
- o komunikácii so zahraničnými univerzitami, fakultami
- o vašich otázkach k štipendijnému programu.

Podujatie pre študentov a doktorandov i pedagógov nielen zo Žilinskej univerzity a okolia.

Bližšie info: http://www.stipendia.sk/

Posledná aktualizácia: 14.03.2016