SAIA, n.o.

Do krajín strednej a juhovýchodnej Európy so štipendiom

Pozývame vás na informačný seminár o aktivitách a o programoch SAIA, n. o., postupoch pri podávaní žiadosti a o najbližších termínoch uzávierok.    

Kedy: 4. apríl 2018 o 14.00 hod

Kde: Centrum slovanských štúdií, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Bližšie informácie nájdete TU

Posledná aktualizácia: 13.03.2018