SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na prezentáciu o štipendijných možnostiach do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, vysokoškolských učiteľov a vyskumných pracovníkov Slovenkej technickej univerzity v Bratislave a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 17. októbra 2017 (utorok) o 10:00 hod na FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť: BC 300

 

 Vašu účasť môžete potvrdiť TU.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.10.2017