SAIA, n.o.

Štipendiá CEEPUS do krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, učitelia VŠ

Dátum udalosti: 14. apríl 2021 (streda)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá CEEPUS do krajín: Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Maďarsko,      Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko a Srbsko. 
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium CEEPUS
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/3bVUwme

Posledná aktualizácia: 18.03.2021