SAIA, n.o.

Študuj, skúmaj, cestuj !

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude dňa 22.11.2019 (piatok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. v Erasmus centre TnUAD (budova B, 2. poschodie) poskytovať individuálne konzultácie o štipendijných programoch SAIA.

Študenti, doktorandi, VŠ učitelia, výskumníci, príďte sa informovať o štipendijných programoch ako sú CEEPUS, Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko- Slovensko či štipendijné ponuky na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Posledná aktualizácia: 18.11.2019