SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá a granty do krajín Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 10. jún 2020 (streda)

Čas: 13.00h

Obsah webináru: 

- Úvod: ako vyhľadávať štipendijné ponuky v databáze štipendií a grantov

- Akademické mobility: štipendiá poskytované na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád 

- Štipendiá a granty do vybraných krajín Európy (typy pobytov, podmineky, uzávierky)

- Ako podať žiadosť cez on-line systém SAIA 

 

Registrácia: TU

Posledná aktualizácia: 11.06.2020