SAIA, n.o.

Bulletin SAIA a iné publikácie

BULLETIN SAIA
Informačný mesačník SAIA, n. o., o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. vydanie (október 2020)
Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V publikácii sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.

PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV 2020 (september 2020)
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Nové vydanie Sprievodcu mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov 12/2019

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia 11/2019

International Student’s Guide to Slovakia - 12/2018

Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (najnovšie vydanie)

EURAXESS SLOVAKIA - International Researcher's Guide to Slovakia - 12/2018

Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties - 11/2014

Štipendia a granty - staršie čísla

Edícia "Štúdium v zahraničí"

Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku, 2017

Cooperation of Slovak Secondary Schools and Universities with Partners in Norway, Iceland and Liechtenstein, 2017