SAIA, n.o.

EURAXESS Slovensko

                                            

EURAXESS Slovensko, centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete centier EURAXESS v 40 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorá im poskytla financovanie na prvé 3 roky ich činnosti.

Na Slovensku tvorí národnú sieť centier EURAXESS päť pracovísk SAIA, v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach (euraxess@saia.sk). V súčasnosti sú činnosť a projekty národnej siete EURAXESS financované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskej komisie.

Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine. Usilujú sa svojii aktivitami prispieť k ďalšiemu rozvoju kariíéry výskumníkov vo všetkých stupňoch ich kariéry.

Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion (https://euraxess.ec.europa.eu) a národné portály EURAXESS. Prostredníctvom portálov si výskumníci môžu okrem iného aj vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov.

Slovenský portál EURAXESS www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

Európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion

Slovenská sieť centier EURAXESS

Európska sieť centier EURAXESS