SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania 2013/2014

Výber uchádzačov sa uskutočnil v SAIA, n. o., v termíne 30. mája 2013 za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2013/2014:

 • Gymnázium M. R. Štefánika, KošiceJonathan Louatron
 • Gymnázium Spojená škola Metodova, BratislavaLorène Vidal,
 • Gymnáziu J. G. Tajovského v Banská BystricaArnaud Pradel.

Z dôvodu náhleho odchodu A. Pradela začiatkom septembra 2013 a po dohode s pani Monikou Ďurčovou, zástupkyňou pre bilingválnu sekciu Gymnázia, miesto lektora od 3.septembra 2013 opätovne obsadil p. Germain Marcon.

12 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2013/2014:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Christophe Lips, Pauline Barthes, Emil Kindji,
  • Gymnázium M. R. Štefánika, Košice – Georges De Clercq,
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Noémie Labrousse,
  • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – Pauline Michaud

   

 • univerzity:
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Frédéric Delaneuville,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied - Nicolas Guy,
  • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta - Thomas Laurent,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta – Arnaud Segretain,
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta - Stéphane Tardy,
  •  Technická univerzita v Košiciach – Allison Hautcolas.

Posledná aktualizácia: 08.08.2017