SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania 2014/2015

Výber uchádzačov sa uskutočnil v SAIA, n. o., v termíne 30. mája 2014 za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2014/2015:

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných viedYann-Maël Bideau
 • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakultaGilles Bossière
 • Gymnázium Spojená škola Metodova, BratislavaMatthias Quemener
 • Gymnáziu J. G. Tajovského v Banská BystricaKolia Cadonici.

8  lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2014/2015:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava –Pauline Barthes, Emil Kindji, Lorène Vidal
  • Gymnázium M. R. Štefánika, Košice – Georges De Clercq, Jonathan Louatron
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Noémie Labrousse,

 

 • univerzity:
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Frédéric Delaneuville,
  •  Technická univerzita v Košiciach – Allison Hautcolas.

 

Posledná aktualizácia: 08.08.2017