SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania 2015/2016

Výber uchádzačov sa uskutočnil za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2015/2016:

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Christophe Laurent
 • Gymnázium Metodova, Bratislava Christelle LaffortGwenael Gobert
 • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská BystricaJuliette Tyrlik
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakultaStéphane Kalla
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementuHans Mugnier
 • Technická univerzita v KošiciachCatherine Lebrun
 • Univerzita P. J. Šafárika v KošiciachMichel Bourdier

 

6  lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2015/2016:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Mathias Quemener a Emil Kindji
  • Gymnázium M. R. Štefánika, Košice – Georges De Clercq, Jonathan Louatron
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Kolia Cadonici

 

 • univerzity:
  •  Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – Gilles Bossière

 

Posledná aktualizácia: 19.08.2015