SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania 2016/2017

Výber uchádzačov sa uskutočnil za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2016/2017:

 • Gymnázium Metodova, Bratislava Stéphanie Gregor
 • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Alice Nancy
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta – Camille Estellé
 • Technická univerzita v Košiciach – Claire Thinius

 

10  lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2016/2017:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Gwenael Gobert, Mathias Quemener a Emil Kindji
  • Gymnázium M. R. Štefánika, Košice – Georges De Clercq, Jonathan Louatron
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Kolia Cadonici

 

 • univerzity:
  •  Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – Gilles Bossière
  • Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta - Christophe Laurent
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu - Hans-Bertrand Mugnier
  • Univerzita KOmenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Phillipe Nocquet

Posledná aktualizácia: 05.01.2017