SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2017/2018

Výber uchádzačov sa uskutočnil za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2017/2018:

 • Gymnázium Spojená škola Metodova, Bratislava –  Élea Grammatico
 • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – Michel Bourdier
 • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta – Valentine Bidault,
 • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Francois-Xavier Denis.

 

8 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2017/2018:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Gwénaël Gobert, Stéphanie Gregorova, Carole Chatelain
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - Kolia Cadonici, Alice Nancy

 

 • univerzity:
   • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta – Philippe Nocquet,
   • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu – Joseph Martino,
   • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Christoff Laurent.

Posledná aktualizácia: 10.01.2018