SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2019/2020

Výber uchádzačov sa uskutočnil za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2019/2020:

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku v Žiline – Léa Vernet

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici – Nathalie Guyon

Gymnázium Metodova v Bratislave – Lisa Langlois-Laib 

Športové gymnázium v Nitre – Paul Westerloppe

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta – Francois Tricoire

Prešovská univerzita v Prešove – Hélène Dal Farra

 

10 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2019/2020:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Denis Gehin, Élea Grammatico,
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - Kolia Cadonici,
  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Francois-Xavier Denis, Georges de Clercq
  • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – Pauline Michaud

 

 • univerzity : 
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta – Valentine Bidault
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Christophe Laurent
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – Delphine Amoros
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Stéphane Tardy