SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2020/2021

Výber uchádzačov sa uskutočnil virtuálne, vzhľadom na pandemickú situáciu, za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a virtuálneho rozhovoru cez platformu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2020/2021:

Gymnázium Metodova v Bratislave – Nicolas Boulet 

Športové gymnázium v Nitre – Iryna Nocquet

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fabrice Maingain

 

10 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2020/2021:

gymnáziá :

  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Élea Grammatico, Denis Gehin;
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Kolia Cadonici, Nathalie Guyon;
  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Georges de Clercq;
  • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – Pauline Michaud;
  • Bilingválne gymnázium Žilina – Léa Vernet;

univerzity :

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta – François Tricoire;
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – Valentine Bidault.