SAIA, n.o.

Výzva na školský / akademický rok 2013/2014

Výzva pre školský / akademický rok 2013/2014

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2013/2014 dvoch lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na bilingválnych gymnáziách. Jedná sa o nasledujúce posty:

  1. Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - lektor francúzskeho jazyka a koordinátor pre matematiku
  2. Gymnázium M. R. Štefánika, Košice - lektor francúzskeho jazyka

 Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list najneskôr do 17. mája 2013 na adresu alexandre.geraut@diplomatie.gouv.fr.

Alexandre GERAUT
Chargé de Mission Educative et Linguistique
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 32
Fax : 02 59 34 77 99

Následne sa uskutoční výber lektorov výberovou komisiou s účasťou zástupcov spolupracujúcich stredných škôl.

Výsledky výberu lektorov budú zverejnené začiatkom júna 2013 na stránke SAIA.

Posledná aktualizácia: 30.04.2013