SAIA, n.o.

Výzva na školský / akademický rok 2014/2015

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2014/2015 štyroch lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na bilingválnych gymnáziách a vysokých školách. Jedná sa o nasledujúce posty:

  1. Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - lektor francúzskeho jazyka a koordinátor pre matematiku
  2. Gymnázium Metodova - lektor francúzskeho jazyka
  3. Inštitút romanistiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove - lektor francúzskeho jazyka
  4. Filozofická fakulta, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici - lektor francúzskeho jazyka

 Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list najneskôr do 20. mája 2014 na adresu emilie.dehoubert@diplomatie.gouv.fr.

Emilie Dehoubert
Chargé de Mission Educative et Linguistique
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 32
Fax : 02 59 34 77 99

Následne sa uskutoční výber lektorov výberovou komisiou s účasťou zástupcov spolupracujúcich stredných škôl.

Výsledky výberu lektorov budú zverejnené začiatkom júna 2014 na stránke SAIA.

Posledná aktualizácia: 13.05.2014