SAIA, n.o.

Výzva na školský/akademický rok 2015/2016

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2015/2016 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

  1. Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
  2. Gymnázium Metodova
  3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
  4. Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
  5. Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
  6. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
  7. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

 

 

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list najneskôr do 10. mája 2015 na adresu emmanuelle.daill@diplomatie.gouv.fr.

 

Emmanuelle Daill

Atachée de Coopération pour le français

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99

 

Posledná aktualizácia: 06.05.2015