SAIA, n.o.

Výzva na školský/akademický rok 2016/2017

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2016/2017 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

  1. Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
  2. Gymnázium Metodova v Bratislave
  3. Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
  4. Univerzita Konštantína Filozofa v Bratislave, Filozofická fakulta

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu emmanuelle.daill@diplomatie.gouv.fr.

 

Emmanuelle Daill

Atachée de Coopération pour le français

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99

Posledná aktualizácia: 16.01.2017