SAIA, n.o.

Výzva na školský/akademický rok 2017/2018

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2017/2018 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

  1. Gymnázium Metodova v Bratislave
  2. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, 
  3. Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
  4. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu emmanuelle.daill@diplomatie.gouv.fr.

 

Emmanuelle Daill

Atachée de Coopération pour le français

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99

Posledná aktualizácia: 10.01.2018