SAIA, n.o.

Výzva na školský/akademický rok 2018/2019

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2017/2019 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

  1. Gymnázium Metodova v Bratislave,
  2. Športové gymnázium v Nitre, 
  3. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta; Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu emmanuelle.daill@diplomatie.gouv.fr.

 

Emmanuelle Daill

Atachée de Coopération pour le français

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99