SAIA, n.o.

Výsledky výberových konaní (štipendisti)

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje prostredníctvom nezávislých  komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. Výsledky z výberových konaní zverejňujeme na tejto stránke.

Výberové konania na školský rok 2020/2021

Výberové konania na školský rok 2019/2020

Výberové konania na školský rok 2018/2019

Výberové konania na školský rok 2017/2018

Výberové konania na školský rok 2016/2017

Výberové konania na školský rok 2015/2016

Výberové konania na školský rok 2014/2015

Výberové konania na školský rok 2013/2014 a leto 2013

Výberové konania na školský rok 2012/2013 a leto 2012

Výberové konania na školský rok 2011/2012