SAIA, n.o.

Užitočné informácie

V tejto časti sa snažíme dať odpovede na niektoré z Vašich otázok, ktoré častejšie opakujú v súvislosti so študijným pobytom, resp. s celým štúdiom v zahraničí. V prípade, že odpoveď na Vašu otázku nenájdete, kontaktujte nás.

Ako sa uchádzať o štipendium?
Rady pre uchádzačov o štipendiá, ktoré administruje SAIA.

Pôžičky pre študentov vysokých škôl
Preklik na webstránku Fondu na podporu vzdelávania

EUROPASS - európsky životopis, jazykový pas, mobilitný pas, doplnok k diplomu a doplnok k certifikátu
Preklik na oficiálnu stránku Europassu s podrobnými informáciami o použití, ako aj so vzorovými súbormi na stiahnutie.

ECTS - Európsky systém pre prenos kreditov
Preklik na oficiálnu informačnú stránku Európskej komisie venovanú významu a podrobnostiam o ECTS (v slovenskom jazyku).

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí
Preklik na stránku Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vážený študijný priemer
Čo je vážený študijný priemer? Ako ho vyrátať? Čo do neho zarátať?

Posledná aktualizácia: 11.09.2013