AKTUALITY

Hľadáme administrátora štipendií do nášho tímu
Ak máte záujem pomáhať ľuďom získavať skúsenosti v zahraničí, hľadáme možno práve Vás!

ŠVAJČIARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE ŠTIPENDIÁ ESKAS na štúdium a výskum
Uzávierka: 23. november 2022

Termín podávania žiadostí do 18 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol zmenený!
Uzávierka: 29. november 2022

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2023/2024 (november 2022)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín. Druhé, aktualizované vydanie.

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2022; pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023

Letné semináre v USA
Uzávierka: 20. november a 30. november 2022

BRAZÍLIA - Čiastočné štipendium na ENAP (Národná škola verejnej správy)
Uzávierka: 5. decembra 2022

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou novembrového čísla sú štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd s 18 štátmi, ktoré majú uzávierku 29. novembra 2022

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Publikácia o bakalárskom štúdiu na Slovensku a v zahraničí

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 31. december 2022 (alebo do vyčerpania finančných prostriedkov)

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné a umelecké pobyty v akademickom roku 2023/2024
Uzávierka: podľa štipendijného programu

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2022

INDONÉZIA - Štipendium na celé štúdium na President University
Registrácia: 1. máj - 25. august

Ponuka štipendijných pobytov na Taiwane - Taiwan-Europe Connectivity Scholarships

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE organizácii združených v ACA ohľadom situácie na Ukrajine

ČESKO, POĽSKO, SLOVINSKO prijímajú žiadosti na mobility v rámci programu CEEPUS
Uchádzajte sa o štipendiá na mobility do Českej republiky, Poľska a Slovinska na letný semester 2021/22.

THAJSKO – Štipendiá thajských univerzít pre zahraničných študentov na rok 2022

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024

Archív

PODUJATIA

Štipendiá pre medikov do celého sveta
WEBINÁR, 30. novembra 2022 (streda) o 14:00h

Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy
Účasť SAIA, n. o. na zahraničných virtuálnych vzdelávacích veľtrhoch

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov do celého sveta (Krok za krokom k úspešnej žiadosti)
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 19. októbra 2022

Štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Nemecku
VIDEOZÁZNAM a prezentácie z webinára 14. októbra 2022

Cesta do fantÁZIE - Štipendiá do Japonska, J. Kórey, Indie, Číny a ďalej!
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 21. apríla 2022

Vydaj sa na dobrodružstvo - Ako si podať žiadosť o štipendium NŠP
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 24. marca 2022

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum do Nemecka - germanistika / jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 15. marca 2022

Archív