AKTUALITY

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty
Uzávierka: 9. november 2021 (v SAIA, n. o.), 31. 10. 2021 (v ruskom on-line systéme)

INDONÉZIA – predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na online štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)
Uzávierka: 17. september 2021

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou augustového čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2022/2023

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2021; pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2021

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023
Uzávierka: podľa štipendijného programu

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba
Uzávierka: 27. september 2021

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra
Uzávierka: 30. september 2021

Taiwan - Visegrad-Taiwan Scholarships - 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane
Uzávierka: 30. september 2021

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2021

TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“
Uzávierka: 1. október 2021

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2021

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (júl 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

PODUJATIA

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty
WEBINÁR, 22. septembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Medzinárodné aspekty zdravotného poistenia zahraničných výskumníkov, učiteľov a študentov
WEBINÁR, 27. septembra (pondelok) o 10:30 hod.

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta
WEBINÁR, 27. septembra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.

2021 EAIE Community Exchange: virtuálna konferencia & výstava
28. september - 1. október

SAIA vás pozýva na Virtuálny DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pondelok 4. októbra 2021 sa na vás tešíme ONLINE na MS TEAMS

Scholarship Stays in Slovakia (Study & Research)
Webinar: October 6, 2021, 03:00 p.m. CET

NEMECKO - štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
WEBINÁR, 11. októbra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.

NEMECKO - štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium
WEBINÁR, 28. októbra 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.

Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy
september – december 2021

14. ročník veľtrhu vzdelávania EduExpo v Azerbajdžane
Medzinárodný veľtrh vzdelávania sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2021 v Baku.

Webinár: Ako na Open Access
Prezentácie z webináru

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore
Prezentácie z webinára