AKTUALITY

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do: 15. december 2021
Uzávierka: 15. december 2021 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 15. december 2021 (v SAIA, n. o.)

The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia
Uzávierka podávania prihlášok: november 2021 (informácie bude zverejnená na webovej stránke programu)

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

TROPIMUNDO - the Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems
Uzávierka: 15. január 2022

OnSET termíny pre uchádzačov o DAAD štipendiá do Nemecka
Testovanie nemeckého a anglického jazyka

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou novembrového čísla sú nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (september 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023
Uzávierka: podľa štipendijného programu

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film
Uzávierka: 30. november 2021

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2021

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)
Uzávierka: 31. január 2022

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

Archív

ŠVAJČIARSKO - ŠTIPENDIUM ESKAS NA ŠTÚDIUM V OBLASTI UMENIA - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ – predĺženie termínu uzávierky
Uzávierka: 19. november 2021

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do 30. novembra 2021
Uzávierka: 30. november 2021 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 30. november 2021 (v SAIA, n. o.)

PODUJATIA

Štúdium a výskum so štipendiom v Ázii: Čína, Japonsko, Južná Kórea... a ešte ďalej!
WEBINÁR, 8. decembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia - webinár
Termín uzávierky prihlášok na webinár: 6. 12. 2021

Science is Wonderful! 2021
Digitálne podujatie Európskej komisie, 10. - 26. novembra 2021

Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium
Videozáznam a podkladové materiály k webináru zo dňa 28. októbra 2021

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta
Videozáznam z webinára zo dňa 27.9.2021

Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Videozáznam a podkladové materiály k webináru zo dňa 11.10.2021

Rusko: štipendiá na štúdium a výskum
Videozáznam z webinára zo dňa 20.10.2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty
Videozáznam z webinára zo dňa 22.9.2021

Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy
september – december 2021

Archív