AKTUALITY

CEEPUS: Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2024

BRAZÍLIA - štipendiá na magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: 17. jún 2024

NEMECKO - Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi SR a SRN na roky 2025-2026
Uzávierka: 28. jún 2024

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou júnového čísla je vysokoškolské štúdium v Brazílii

Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: priebežne

Vyber sa do sveta! Štipendiá na štúdium, výskum a letné jazykové kurzy v 22 krajinách sveta? To sú Akademické mobility! Pozrite si, aké sú možnosti!
Akademické mobility sú štipendiá medzi Slovenskom a rôznymi krajinami Európy a celého sveta. Študenti, doktorandi, VŠ učitelia a výskumníci sa vďaka nim môžu hlásiť na študijné, výskumné pobyty alebo aj jazykové kurzy, či celé štúdium. V článku nájdete zoznam všetkých ponúk.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Publikácia o bakalárskom štúdiu na Slovensku a v zahraničí

Archív