OZNAMY

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou aprílového čísla je projekt CARLiS - kariéra v bolasti vied o živej prírode

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

TALIANSKO - Štipendium na zdokonaľovací kurz operného spevu (pre absolventov konzervatórií)
Uzávierka: 12. máj 2021

INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium
Uzávierka: 4. máj 2021

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 5. máj 2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2021

JAPONSKO - štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Uzávierka: 18. máj 2021

NEMECKO - Súťaž EU Lab 2021 pre bývalých štipendistov DAAD
Uzávierka: 27. máj 2021

RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 7. jún 2021

NEMECKO - Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2022
Uzávierka: 31. júl 2021

TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“
Uzávierka: 1. október 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022
Uzávierka: podľa štipendijného programu

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2020 na zlepšenie činnosti SAIA.

PODUJATIA

WEBINÁR: Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín
19. mája 2021 (streda) o 14:00

WEBINÁR: Ako sa uchádzať o štipendium na zahraničnú mobilitu?
26. mája 2021 (streda) o 14:00

14. ročník veľtrhu vzdelávania EduExpo v Azerbajdžane
Medzinárodný veľtrh vzdelávania sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2021 v Baku.

Webinár: Ako na Open Access
Prezentácie z webináru

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore
Prezentácie z webinára