AKTUALITY

Výzva schémy malých grantov - BIN SGS03 - Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014 – 2021 - Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko
Uzávierka podávania projektov: 30. jún 2022

Hľadáme 2 nové kolegyne/nových kolegov
Ak máte záujem pomáhať ľuďom získavať skúsenosti v zahraničí, hľadáme možno práve Vás!

TALIANSKO - Štipendiá talianskej vlády na rok 2022/2023
Uzávierka: 9. jún 2022 do 14:00h

INDONÉZIA - Štipendium na celé štúdium na President University
Registrácia: 1. máj - 25. august

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je sprievodca akademickými mobilitami

CHORVÁTSKO - 10% zľava na zápis na VŠ manažmentu a dizajnu (ASPIRA)
Uzávierka: 9. jún 2022

Štipendium na celé doktorandské štúdium na Taiwane - National Sun Yat-sen University (NSYSU)
Uzávierka: 30. september 2022

Ponuka štipendijných pobytov na Taiwane - Taiwan-Europe Connectivity Scholarships

Taiwan - Visegrad-Taiwan Scholarships - 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane
Uzávierka: 30. september 2022

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE organizácii združených v ACA ohľadom situácie na Ukrajine

ČESKO, POĽSKO, SLOVINSKO prijímajú žiadosti na mobility v rámci programu CEEPUS
Uchádzajte sa o štipendiá na mobility do Českej republiky, Poľska a Slovinska na letný semester 2021/22.

THAJSKO – Štipendiá thajských univerzít pre zahraničných študentov na rok 2022

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (september 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024

Archív

PODUJATIA

BENELUX a Škandinávia - Štipendiá na štúdium, výskum a kurzy
WEBINÁR, 24. mája 2022 (utorok) o 14:00h

Cesta do fantÁZIE - Štipendiá do Japonska, J. Kórey, Indie, Číny a ďalej!
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 21. apríla 2022

Vydaj sa na dobrodružstvo - Ako si podať žiadosť o štipendium NŠP
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 24. marca 2022

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum do Nemecka - germanistika / jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 15. marca 2022

RAKÚSKO - Štipendiá na študijné/výskumné/jazykové pobyty
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 10. februára 2022

Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy
Účasť SAIA, n. o. na zahraničných virtuálnych vzdelávacích veľtrhoch

Archív