AKTUALITY

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je program CEEPUS na akademický rok 2021/2022

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt
Uzávierka: 28. jún 2021

NEMECKO - Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny - štipendium DAAD na študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 15. Júl 2021

(Neskorá) letná škola na West University v Temešvári - online
Uzávierka: 16. júl 2021

NEMECKO - štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a doktorandov v oblasti biovied
Uzávierka: 26. júl 2021

NEMECKO - Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2022
Uzávierka: 31. júl 2021

NEMECKO - Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu
Uzávierka: 5. september 2021

TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“
Uzávierka: 1. október 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022
Uzávierka: podľa štipendijného programu

PODUJATIA

WEBINÁR: Do celého sveta s Národným štipendijným programom v letnom semestri 2021/2022
16. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

14. ročník veľtrhu vzdelávania EduExpo v Azerbajdžane
Medzinárodný veľtrh vzdelávania sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2021 v Baku.

Webinár: Ako na Open Access
Prezentácie z webináru

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore
Prezentácie z webinára