Aktuality

Hľadáme posilu - administratívno-technického asistenta
Práca v Bratislave. Nástup čo najskôr.

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríla 2024; pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025

CEEPUS: Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2024

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je výskum v Spojených štátoch prostredníctvom Fulbrightových grantov

Celé magisterské štúdium v Číne - Chongyang Institute for Financial Studies - Silk Road School - Renmin University of China (RDCY)
Uzávierka: 30. apríl 2024

JAPONSKO - štipendiá japonskej vlády na celé štúdium - MONBUKAGAKUSHO
Uzávierka: 23. máj 2024

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí o projektovú spoluprácu
Uzávierka: 15. máj 2024

Rakúsko-slovenská letná škola hľadá účastníkov!
Chcete si zlepšiť svoju jazykovú a interkultúrnu kompetenciu, dozvedieť sa niečo viac o Rakúsku a nadviazať nové kontakty? Uzávierka: 1. mája 2024

Štipendium Martina Filka 2024
Uzávierka: 9. máj 2024

Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: priebežne

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - štipendium na univerzity v Oxforde a Cambridge
Uzávierka: 30. máj 2024

Vyber sa do sveta! Štipendiá na štúdium, výskum a letné jazykové kurzy v 22 krajinách sveta? To sú Akademické mobility! Pozrite si, aké sú možnosti!
Akademické mobility sú štipendiá medzi Slovenskom a rôznymi krajinami Európy a celého sveta. Študenti, doktorandi, VŠ učitelia a výskumníci sa vďaka nim môžu hlásiť na študijné, výskumné pobyty alebo aj jazykové kurzy, či celé štúdium. V článku nájdete zoznam všetkých ponúk.

ROZHOVOR s Miroslavou Mališovou, absolútnou víťazkou Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023 a štipendistkou Akcie Rakúsko – Slovensko
„Veda je o neúspechoch, ktoré vás posúvajú ďalej a o úspechoch, ktoré vás odmenia za vašu snahu. Ja vždy hovorím, že chcem dosiahnuť aj nedosiahnuteľné. Treba si dávať veľké ciele a nenechať sa odradiť, pretože aj cesta je cieľ.“

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné a umelecké pobyty v akademickom roku 2024/2025
Uzávierka: podľa štipendijného programu

PODCAST SAIA + EURAXESS: POLROK V DÁNSKU S DOKTORANDKOU MARTINOU
Vypočujte si novú epizódu nášho podcastu SAIA + EURAXESS.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2024/2025 (september 2023)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Publikácia o bakalárskom štúdiu na Slovensku a v zahraničí

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 27. september 2023 a 31. máj 2024

Archív