Aktuality

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (júl 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

TALIANSKO - Štipenidá L’Università di Ferrara na PhD. kurzy
Uzávierka: 23. júl 2021 o 23:59 hod.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je program CEEPUS na akademický rok 2021/2022

NEMECKO - Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2022
Uzávierka: 31. júl 2021

NEMECKO - štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a doktorandov v oblasti biovied
Uzávierka: 2. august 2021

Nemecko/Luxembursko: Perspektívy dialógu - štipendium na semináre pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 15. august 2021

NEMECKO - Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu
Uzávierka: 5. september 2021

TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“
Uzávierka: 1. október 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022
Uzávierka: podľa štipendijného programu

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA