Aktuality

2. inovačné laboratórium v oblasti vysokoškolského vzdelávania - 2nd ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab2)
Uzávierka: 25. október 2021 23.59 GTM

The Earth Prize - súťaž pre mládež od 13 - 19 rokov v oblasti environmentálnej udržateľnosti - environmental sustainability competition
Uzávierka: 31. október 2021

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do 30. novembra 2021
Uzávierka: 30. november 2021 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 30. november 2021 (v SAIA, n. o.)

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou októbrového čísla je vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii.

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2021; pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022

OnSET termíny pre uchádzačov o DAAD štipendiá do Nemecka
Testovanie nemeckého a anglického jazyka

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (september 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023
Uzávierka: podľa štipendijného programu

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore
Uzávierka: 2. November 2021

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film
Uzávierka: 30. november 2021

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2021

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)
Uzávierka: 31. január 2022

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA