Aktuality

IZRAEL - uzávierka podávania žiadostí na študijný pobyt a letný jazykový kurz hebrejčiny
Uzávierka: 25. január 2022

RUSKÁ FEDERÁCIA - POSUNUTIE TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTÍ NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – 28. január 2022
Uzávierka: 28. január 2022 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 28. január 2022 (v SAIA, n. o.)

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 15. FEBRUÁRA 2022!
Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 15. februára 2022.

Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: priebežne

THAJSKO – Štipendiá thajských univerzít pre zahraničných študentov na rok 2022

Nórske granty - Podpora spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom
Uzávierka podávania žiadostí: 28. 2. 2022

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou decembrového čísla sú slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch.

USA - štipendium Paula Robitscheka na Univerzitu v Nebraske-Lincoln
Uzávierka: 1. marec 2022

RAKÚSKO - Štipendium Richarda Plaschku Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2022

RAKÚSKO - Štipendium Franza Werfela pre mladých vysokoškolských učiteľov so zameraním na nemecký jazyk a rakúsku literatúru
Uzávierka: 1. marec 2022

RUSKÁ FEDERÁCIA - ponuka pracovných miest v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne
Podávanie žiadostí do 31. januára 2022.

The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia
Uzávierka podávania prihlášok: november 2021 (informácie bude zverejnená na webovej stránke programu)

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2022/2023 (september 2021)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023
Uzávierka: podľa štipendijného programu

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)
Uzávierka: 31. január 2022

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

Archív