Aktuality

NEMECKO - Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi SR a SRN na roky 2024-2025
Uzávierka: 14. júl 2023

SAIA príjme FINANČNÉHO ADMINISTRÁTORA/*KU
PONUKA ZAMESTNANIA, Miesto práce: Sasinkova 10, Bratislava

Štipendiá mexickej vlády - výzva na rok 2023
Uzávierka: 21. júla 2023 do 15:00 hod. (UTC-6)

Stáže v nemeckom parlamente a ďalšie pobyty do Nemecka
Podklady z webinára 25.5.2023

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je vysokoškolské štúdium v USA a v Kanade

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - štipendium na univerzity Oxford a Cambridge
Nadácia Alto poskytne štipendium max. 10 000 EUR na magisterské štúdium v odboroch STEM (Science, Technology, Enigeering, Mathematics). Uzávierka: 31. máj 2023

TALIANSKO - Štipendiá talianskej vlády na rok 2023/2024
Uzávierka: 9. jún 2023 do 14:00h

PODCAST SAIA + EURAXESS: POLROK V DÁNSKU S DOKTORANDKOU MARTINOU
Vypočujte si novú epizódu nášho podcastu SAIA + EURAXESS.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2023/2024 (december 2022)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín. Tretie, aktualizované vydanie.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Publikácia o bakalárskom štúdiu na Slovensku a v zahraničí

Ponuka štipendijných pobytov na Taiwane - Taiwan-Europe Connectivity Scholarships

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)
Uzávierka: 27. september 2023 a 31. máj 2024

Archív