Archív

Ponuka štipendijných pobytov na Taiwane - Taiwan-Europe Connectivity Scholarships

Celé magisterské štúdium v Číne - Youth of Excellence Scheme of China Program - Chinese Government Scholarship
Uzávierka: 15. apríl 2024

NEMECKO - Štipendiá DAAD v odbore Green hydrogen pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na stáže, študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 12. apríl 2024 (študenti), priebežne doktorandi, postdoktorandi

Indonézia - Medzinárodný kultúrny program UNHAS 2024
Uzávierka: 15. apríl 2024

Turecko - Štipendijný program KATİP - Turkish Communication Program for Public Officials and Academics - 8-mesačný štipendijný program pre zamestnancov štátnej správy, diplomatov, akademických a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 14. marec 2024

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu
Uzávierka: 15. marec 2024

Indonézia - DARMASISWA 2024
Uzávierka: 7. apríl 2024

Veľká noc a kontakt s verejnosťou
Zatvoríme pre verejnosť 28. 3. 2024 a opäť Vám budeme k dispozícii od 3. 4. 2024.

PODCAST: Medzinárodné prostredie je kľúčom pre excelentný výskum (rozhovor s Oliverom Zajacom, štipendistom Akcie Rakúsko - Slovensko )
Historika Olivera Zajaca jeho výskum zaviedol už do Rakúska, Francúzska, Poľska, a na tieto pobyty využil aj štipendiá SAIA.

Štipendium Ženevskej univerzity a OSN na magisterské štúdium MEIG (Master of Advanced Studies / European and International Governance)
Uzávierka: 15. november 2023, 31. december 2023 a 15. február 2024

NEMECKO - štipendium na letnú školu molekulárnej biológie
Uzávierka: 10. marec 2024

Swiss National Science Foundation (SNSF) - podpora mladých vedcov v rámci iniciatívy PROMYS - vytvorenie výskumného tímu v Bulharsku
Uzávierka: 29. február 2024

Gruzínsko – 7. medzinárodná letná škola „Georgian manuscript“ (17. – 26. júl 2024, Tbilisi)
Uzávierka: 1. marec 2024

TURECKO - Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 20. február 2024

Maďarsko cez CEEPUS program
Systém na podávanie prihlášok na letný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska má uzávierku 31. decembra 2023!

Termín podávania žiadostí do 16 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol predĺžený!
Uzávierka: 31. január 2023

Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 24. júl 2023

MEXIKO - Štipendiá mexickej vlády - výzva na rok 2023
Uzávierka: 21. júla 2023 do 15:00 hod. (UTC-6)

SAIA príjme FINANČNÉHO ADMINISTRÁTORA/*KU
PONUKA ZAMESTNANIA, Miesto práce: Sasinkova 10, Bratislava

Hodiny pre verejnosť na pracoviskách SAIA, n. o. v letných mesiacoch
Zmena hodín pre verejnosť v mesiacoch júl a august

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí o projektovú spoluprácu
Uzávierka: 15. máj 2023

Prezidentské postdoktorandské štipendium na Nanyang Technological University v Singapure
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 30. apríl 2023 (UTC/GMT+8)

NEMECKO - Štipendiá DAAD v odbore Green hydrogen pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na stáže, študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 27. apríl 2023

Štipendium Martina Filka 2023
Uzávierka: 2. máj 2023

NEMECKO – Štipendiá na výskumné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v Bavorsku
Uzávierka: 12. máj 2023

INDONÉZIA - DARMASISWA
Uzávierka: 7. apríl 2023

AZERBAJDŽAN - Letná škola v Baku: The European Union and the Challenges of the New Global Context (12 - 23. jún 2023)
Uzávierka: 22. máj 2023

Databáza štipendií a grantov - UPOZORNENIE - odstávka - 14. 3. 2023

RAKÚSKO - Štipendium Richarda Plaschku Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2023

RAKÚSKO - Štipendium Franza Werfela pre mladých vysokoškolských učiteľov so zameraním na nemecký jazyk a rakúsku literatúru
Uzávierka: 1. marec 2023

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)
Uzávierka: 31. január 2022

INDONÉZIA - Štipendium na celé štúdium na President University
Registrácia: 1. máj - 25. august

Taiwan - Visegrad-Taiwan Scholarships - 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane
Uzávierka: 30. september 2022

THAJSKO – Štipendiá thajských univerzít pre zahraničných študentov na rok 2022

Štipendium na celé doktorandské štúdium na Taiwane - National Sun Yat-sen University (NSYSU)
Uzávierka: 30. september 2022

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2022

NEMECKO - Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2023
Predĺžená uzávierka: 31. august 2022

MAĎARSKO - Ludovica Scholars Program pre hosťujúcich lektorov na Univerzite verejných služieb (University of Public Service).
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 31. august 2022

CHORVÁTSKO - 10% zľava na zápis na VŠ manažmentu a dizajnu (ASPIRA)
Uzávierka: 9. jún 2022

TALIANSKO - Štipendiá talianskej vlády na rok 2022/2023
Uzávierka: 9. jún 2022 do 14:00h

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2022

ŠPANIELSKO - Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 1. apríl 2022

PREDĹŽENIE UZÁVIERKY pre štipendijné pobyty v KAZACHSTANE!
Uzávierku predlžujeme do: 25. 3. 2022 do 23.59 hod.

NEMECKO - štipendium na letnú školu molekulárnej biológie
Uzávierka: 20. marec 2022

FRANCÚZSKO - Štipendium na magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marca 2022

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2022

Webinar: Taxation of personal income for international researchers and lecturers in Slovakia
WEBINÁR, 14. marca 2022 (pondelok) o 10:30 hod

CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - Predĺženie uzávierky do 10.3.2022!
Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 10. marca 2022, 16:00h.

WEBINÁR ABC OF CAREER PLANNING
WEBINÁR, 11. marca 2022 (piatok) o 9:30 hod.

USA - štipendium Paula Robitscheka na Univerzitu v Nebraske-Lincoln
Uzávierka: 1. marec 2022

Nórske granty - Podpora spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom
Uzávierka podávania žiadostí: 28. 2. 2022

PREDLŽUJEME UZÁVIERKY pre štipendiá do POĽSKA, RUMUNSKA, BULHARSKA a MOLDAVSKA!
Stále si stíhate podať prihlášku na štúdium, výskum či jazykové kurzy do týchto krajín, uzávierku predlžujeme do 28.2.2022 o 16:00.

ČESKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 24. FEBRUÁRA 2022!
Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 24. februára 2022.

TURECKO – Štúdium v oblasti morského a námorného práva so štipendijnou podporou Vlády Tureckej republiky
Uzávierka: 20. február 2022

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 15. FEBRUÁRA 2022!
Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 15. februára 2022.

The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia
Uzávierka podávania prihlášok: november 2021 (informácie bude zverejnená na webovej stránke programu)

Workshop AKO NA OTVORENÉ ZDIEĽANIE DÁT A SPOLUPRÁCU VO VÝSKUME
WORKSHOP, 18. február, 2022, 9:30 -13:00 hod.

Webinár A VERY BASICS OF THE PROJECT MANAGEMENT“
WEBINÁR, 14. február 2022, 9:00 - 13:00 hod.

RUSKÁ FEDERÁCIA - ponuka pracovných miest v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne
Podávanie žiadostí do 31. januára 2022.

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do: 15. december 2021
Uzávierka: 15. december 2021 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 15. december 2021 (v SAIA, n. o.)

TROPIMUNDO - the Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems
Uzávierka: 15. január 2022

OnSET termíny pre uchádzačov o DAAD štipendiá do Nemecka
Testovanie nemeckého a anglického jazyka

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film
Uzávierka: 30. november 2021

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2021

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore
Uzávierka: 2. November 2021

The Earth Prize - súťaž pre mládež od 13 - 19 rokov v oblasti environmentálnej udržateľnosti - environmental sustainability competition
Uzávierka: 31. október 2021

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2021; pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022

2. inovačné laboratórium v oblasti vysokoškolského vzdelávania - 2nd ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab2)
Uzávierka: 25. október 2021 23.59 GTM

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2021

TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“
Uzávierka: 1. október 2021

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2021

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra
Uzávierka: 30. september 2021

RUSKÁ FEDERÁCIA - virtuálna prezentácia - Celé štúdium v oblasti jadrovej energetiky a technológií
Virtuálna prezentácia, 5. október 2021 od 9.00 hod - do 10.00 hod.

23. Letná univerzita - Asia-Europe Foundation (ASEF) - 23rd ASEF Summer University (ASEFSU23)
Uzávierka: 3. október 2021

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba
Uzávierka: 27. september 2021

INDONÉZIA – predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na online štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)
Uzávierka: 17. september 2021

Camp Courage 2021 pre stredoškolákov
Termíny: 17. -19. september 2021 / 22. - 24. október 2021 Uzávierka: 25. august 2021

NEMECKO - Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu
Uzávierka: 5. september 2021

NEMECKO - Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2022
Predĺžená uzávierka: 31. august 2021

Konferencia - Asia-Europe Foundation (ASEF) - 8th ASEF Regional Conference on Higher Education (ARC8)
Uzávierka: 20. august 2021

Nemecko/Luxembursko: Perspektívy dialógu - štipendium na semináre pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 15. august 2021

NEMECKO - štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a doktorandov v oblasti biovied
Uzávierka: 2. august 2021

TALIANSKO - Štipenidá L’Università di Ferrara na PhD. kurzy
Uzávierka: 23. júl 2021 o 23:59 hod.

TALIANSKO - Štipendiá vlády Talianskej republiky na akademický rok 2021/2022
Uzávierka: 13. júl 2021 o 14:00 hod.

NEMECKO - Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny - štipendium DAAD na študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 15. júl 2021

(Neskorá) letná škola na West University v Temešvári - online
Uzávierka: 16. júl 2021

RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 7. jún 2021

NEMECKO - Súťaž EU Lab 2021 pre bývalých štipendistov DAAD
Uzávierka: 27. máj 2021

INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium
Uzávierka: 4. máj 2021

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 5. máj 2021

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 5. máj 2021

TALIANSKO - Štipendium na zdokonaľovací kurz operného spevu (pre absolventov konzervatórií)
Uzávierka: 12. máj 2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2021

JAPONSKO - štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Uzávierka: 18. máj 2021

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríl 2021; pobyty počas akademického roka 2021/2022

NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 30. apríl 2021

Záujem o účasť na EAIE Community Exchange: virtual conference & exhibition 2021 odoslaná

Prihláška na virtuálny veľtrh "Study in Europe 2021" pre Singapur

Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt
Uzávierka: 28. jún 2021

2. inovačné laboratórium v oblasti vysokoškolského vzdelávania - Asia-Europe Foundation (ASEF) - 8th ASEF Regional Conference on Higher Education (ARC8)
Uzávierka: 20. august 2021

INDONÉZIA – Online štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)
Uzávierka: 12. september 2021

ŠVAJČIARSKO - ŠTIPENDIUM ESKAS NA ŠTÚDIUM V OBLASTI UMENIA - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ – predĺženie termínu uzávierky
Uzávierka: 19. november 2021

RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do 30. novembra 2021
Uzávierka: 30. november 2021 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 30. november 2021 (v SAIA, n. o.)

GRUZÍNSKO - 2. medzinárodná jarná škola „Abcházsko: Od stredoveku do súčasnosti (historicko-kulturologické aspekty)"
Uzávierka: 1. február 2022

IZRAEL - uzávierka podávania žiadostí na študijný pobyt a letný jazykový kurz hebrejčiny
Uzávierka: 25. január 2022

RUSKÁ FEDERÁCIA - POSUNUTIE TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTÍ NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – 28. január 2022
Uzávierka: 28. január 2022 (v ruskom on-line systéme) a zároveň 28. január 2022 (v SAIA, n. o.)

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

INDONÉZIA – Online štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)
Uzávierka: 1. máj 2022

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 3. máj 2022

India - Štipendiá indickej vlády
Uzávierka: 30. apríl 2022

Štipendium na celé štúdium na Chulalongkorn University v Bangkoku
Uzávierka: 3. máj 2022

Nadácia Tatra banky - štipendiá na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi
Uzávierka: 4. apríl 2022

Online podujatie: Easter Mixer
online podujatie, 11. apríl, 15:00-16:30 hod.

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríl 2022; pobyty počas akademického roka 2022/2023

Výzva schémy malých grantov - BIN SGS03 - Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014 – 2021 - Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko
Uzávierka podávania projektov: 30. jún 2022

MEXIKO - Štipendiá excelentnosti mexickej vlády pre zahraničných uchádzačov – výzva 2022
Uzávierka: 24. júl 2022, 23:59 hod. (miestneho času v Mexico City)

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné a umelecké pobyty v akademickom roku 2023/2024
Uzávierka: podľa štipendijného programu

ŠVAJČIARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE ŠTIPENDIÁ ESKAS na štúdium a výskum
Uzávierka: 23. november 2022

Termín podávania žiadostí do 18 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol zmenený!
Uzávierka: 29. november 2022

BRAZÍLIA - Čiastočné štipendium na ENAP (Národná škola verejnej správy)
Uzávierka: 5. decembra 2022

Letné semináre v USA
Uzávierka: 20. november a 30. november 2022

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2022

ČESKO, POĽSKO, SLOVINSKO prijímajú žiadosti na mobility v rámci programu CEEPUS
Uchádzajte sa o štipendiá na mobility do Českej republiky, Poľska a Slovinska na letný semester 2021/22.

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2022; pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 31. december 2022 (alebo do vyčerpania finančných prostriedkov)

Hľadáme administrátora štipendií do nášho tímu
Ak máte záujem pomáhať ľuďom získavať skúsenosti v zahraničí, hľadáme možno práve Vás!

Hľadáme finančného manažéra do nášho tímu
Ak máte záujem zažiť, ako fungujú štipendiá a projekty z pohľadu finančnej administratívy, hľadáme možno práve Vás!

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE organizácii združených v ACA ohľadom situácie na Ukrajine

NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 16. január 2023

Program L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Uzávierka predĺžená: 15. február 2023

TURECKO - Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 20. február 2023

INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2023 na celé štúdium
Uzávierka: 18. február 2023

Hodiny pre verejnosť v regionálnom pracovisku Košice
V dňoch 14.2.2023 (utorok) a 16.2.2023 (štvrtok) v čase 13:00 - 16:00 iba online alebo telefonicky

JUŽNÁ KÓREA - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) - celé štúdium
Podávanie žiadostí do 28. februára 2023

INDONÉZIA – Štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)
Uzávierka: 27. marec 2023

SAIA, n. o. v Bratislave bude dňa 23. mája 2023 z technických príčin zatvorená.
23. máj 2023

Ponuka štipendijného pobytu v Južnej Kórei - leto 2023 (alebo aj semestrálny pobyt) - KDU Global Immersion Program (KGIP) - Kyungdong University Global (KDU)
Uzávierka: 21. máj 2023

Ponuka letných štipendijných pobytov na Taiwane - 2023 Taiwan Semiconductor Summer Programs
Uzávierka: 15. máj 2023

ŠPANIELSKO - Štipendiá Univerzity v Alcalá de Henares na rok 2023/2024
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 22. júna 2023

TALIANSKO - Štipendiá talianskej vlády na rok 2023/2024
Uzávierka: 9. jún 2023 do 14:00h

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - štipendium na univerzity Oxford a Cambridge
Nadácia Alto poskytne štipendium max. 10 000 EUR na magisterské štúdium v odboroch STEM (Science, Technology, Enigeering, Mathematics). Uzávierka: 31. máj 2023

BRAZÍLIA – Štipendiá na magisterské alebo doktorandské štúdium v roku 2024
Uzávierka pre podávanie žiadostí: 14. júla 2023

NEMECKO - Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi SR a SRN na roky 2024-2025
Uzávierka: 14. júl 2023

SAIA, n. o. bude dňa 27. 6. 2023 pre osobné návštevy zatvorená!

Camp Courage 2023: 6-dňový tábor pre študentov (14 - 18 rokov)
Uzávierka: 30. september 2023

USA - Program FLEX 2024/25 - štipendijný program na ročný pobyt na strednej škole
Uzávierka: 28. september 2023

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí o projektovú spoluprácu
Uzávierka: 15. október 2023

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách - výzva 2023
Uzávierka: 30. október 2023

Vyplňte dotazník EAIE - Získajte cenu: konferenčný poplatok za EAIE v Toulouse 2024!
Uzávierka pre vyplnenie dotazníka: 24. novembra 2023

ŠVAJČIARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE ŠTIPENDIÁ ESKAS na štúdium a výskum
Uzávierka: 30. november 2023

Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2023

Termín podávania žiadostí do 14 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol predĺžený!
Uzávierka: 31. január 2024

Ponuka letných štipendijných pobytov na Taiwane - 2023 Taiwan Semiconductor Summer Programs
Uzávierka: 15. máj 2023

JAPONSKO - krátkodobý štipendijný program MIRAI 2023/24 pre študentov VŠ
Uzávierka: 11. september 2023

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)
Uzávierka: 31. január 2024