23. Letná univerzita - Asia-Europe Foundation (ASEF) - 23rd ASEF Summer University (ASEFSU23)

Dovoľujeme si informovať mladých profesionálov a študentov o možnosti zúčastniť sa 23. letnej univerzity -23rd ASEF Summer University (ASEFSU23) na tému "Liveable Cities for a Sustainable Future".

23. letná univerzita ASEF sa bude konať on-line v dňoch 11. - 29. október 2021 a 4. - 15. november 2021.

Uzávierka podávania prihlášok je: 3. október 2021 23.59 hod. 

Prihlášku môžu záujemcovia nájsť na: http://ow.ly/Ky6w50G6qxz

alebo na webovej stránke ASEF: https://asef.org/news/we-want-youth-open-call-for-participants-for-the-23rd-asef-summer-university-launched/?utm_source=Government&utm_medium=Email&utm_campaign=SU23_OC